Logga in

Redaktion

Nordisk socialrättslig tidskrift utges av forskare i Socialrätt. Redaktionen består av representanter från Göteborgs, Uppsala och Stockholms universitet.

Redaktörer

Pernilla Leviner (huvudredaktör), professor i offentlig rätt, Stockholms universitet

Anna-Sara Lind professor i offentlig rätt, Uppsala universitet

Thomas Erhag professor i offentlig rätt, Göteborgs universitet

Redaktionssekreterare

Tim Holappa, doktorand i offentlig rätt, Stockholms universitet

Redaktionsråd

Titti Mattsson professor i offentlig rätt, Lunds universitet

Ruth Mannelqvist professor i rättsvetenskap, Umeå universitet

Håkan Gustafsson professor i allmän rättslära, Karlstads universitet

Karl Harald Søvig professor i förvaltningsrätt, Universitet i Bergen

Toomas Kotkas professor i allmän rättslära och socialrätt, Östra Finlands universitet

Kirsten Ketscher professor i socialrätt Københavns Universitet och Universitet i Oslo

Inställningar för cookies